دوره مدیریت پروژه چابک Agile

تصویر شاخص

مدیریت پروژه چابک یک رویکرد تکرار شونده برای مدیریت پروژه است که بر تجزیه پروژه‌های بزرگ به وظایف قابل کنترلی که در تکرارهای کوتاه در طول چرخه عمر پروژه تکمیل می‌شوند، متمرکز است. چابک بجای این‌که سعی کند کل نرم‌افزار را یکباره تحویل دهد، از ابتدای پروژه و به تدریج نرم‌افزار را می‌سازد. درخواست‌ها، برنامه‌ها و نتایج به طور مداوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، تا تیم‌ها برای تغییرات سریع آمادگی داشته باشند.

تیم‌هایی که از روش Agile استفاده می‌کنند می‌توانند سریعتر کار را به اتمام برسانند، با تغییر نیازهای پروژه سازگار شوند و گردش کار خود را بهینه کنند.

رویکرد آبشاری یا سنتی مدیریت پروژه ، به دلیل تعداد زیاد پروژه های شکست خورده، زیر سوال رفته است و جهانی شدن بازار و پیچیدگی های رو به رشد سازمان های پروژه محور، نیاز به تغییرات مستمر و توانمندسازی تیم مدیریت پروژه با رویکردهای جدید مدیریت پروژه مانند مدیریت چابک را الزامی کرده است.

روشهای آبشاری یا سنتی مدیریت پروژه TPM  Traditional Project Management در دنیای مهندسی و ساختمان تعریف شد و بعداً بالغ شد ، جایی که تیم پروژه، از مشتری یا کارفرما، توضیحات دقیقی درمورد آنچه می خواست ، چه زمانی آن را می خواست و به چه میزان آن را می خواست، دریافت می نمود.

TPM به شدت بر مدیریت و کنترل متکی بوده و هست و پروژه ها در این رویکرد، از یک طرح دقیق پیروی می کنند که از قبل برنامه ریزی شده است . همچنین هدف (یعنی تحویل دادنی های پروژه) در ابتدا به وضوح مشخص شده است و علاوه بر آن، وظایف لازم برای اجرای پروژه با استفاده از تکنیک هایی مانند ساختار شکست کار (WBS) تعیین و فعالیتهای پروژه با استفاده از روشهائی مانند مسیرهای بحرانی (CPM) و نمودارهای گانت چارت، سازماندهی می شود.

این روش مدیریتی ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۱، هفده نفر از متخصصان مدیریت و توسعه پروژه های نرم افزاری “مانیفست توسعه نرم افزار چابک” را منتشر کردند و اتحادیه غیر انتفاعی Agile Alliance را تأسیس کردند تا توسعه نرم افزار بر اساس ارزش های ۴ گانه این مانیفست را ترویج نمایند. این مانیفست یا ارزش اصلی این بود:

 • افراد و تعاملات، اولویت دارد (مهم تر است) از فرایندها و ابزارها
 • نرم افزار کارا (هر خروجی کارا) اولویت دارد (مهم تر است) از مستندسازی جامع
 • تعامل با مشتری اولویت دارد (مهم تر است) از قرارداد کار
 • پاسخگوئی به تغییرات اولویت دارد (مهم تر است) از پیروی از یک طرح (از پیش تعریف شده)

این گونه بود که ابتدا، دنیای مدیریت پروژه های نرم افزاری و سپس مدیریت پروژه در سایر حوزه ها با مدیریت چابک دگرگون شد.

روشی که کارتیمی را بر کار گروهی ترجیح می دهد.تغییرات را در طول چرخه حیات پروژه با استقبال باز می پذیرد و حتی پذیرفته است تا در برابر برنامه ریزی دقیق مقاومت هم نماید!

بکارگیری روش مدیریت پروژه چابک، امروزه در مدیریت انواع پروژه های نرم افزاری و غیر نرم افزاری ، شتاب زیادی گرفته و روز به روز نیز، محبوب تر می شود.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با ارکان کلیدی مدیریت پروژه چابک
 • آشنایی با مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه چابک
 • شناخت ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه چابک
 • شناخت زیرساختهای پیاده سازی چابک در مدیریت پروژه
 • پیاده سازی چابک در سازمان شما و از همان نقطه ای که اکنون حضور دارید.

سرفصل ها

ترمینولوژی چابک

 • ترمینولوژی چابک
 • تعاریف چابک
 • چابک در کسب و کار
 • تفکر چابک

نقش چابکی در مدیریت کسب و کار های امروزی

 • دنیای VUCA
 • نحوه مواجه با دنیای VUCA
 • هرم مدیریت کسب و کارهای امروزی و جایگاه چابک در این هرم
 • چوب امدادی در کسب و کارهای سنتی و فردا
 • اجایل استراتژی
 • اجایل استراتژی چیست؟ چه اهمیتی دارد؟
 • ماتریس استیسی و تحلیل آن
 • ارتباط ماتریس استیسی و دنیای VUCA

مدیریت پروژه با رویکردهای Predictive, Adaptive, Hybrid

 • مروری بر پروژه و مدیریت پروژه
 • بررسی رویکردهای Predictive, Adaptive, Hybrid
 • بررسی انواع روش های توسعه محصول (آبشاری-تکرارپذیر-افزایشی-چابک-هیبریدی)
 • مقایشه روشهای تکرارپذیر/ Iterative و افزایشی/ Incremental در چابک
 • مقایسه روشهای قابل پیش بینی یا /Predictive و تطبیقی یا Adaptive
 • بررسی چارچوب های چابک (Light Weight Vs Fuller Approach)
 • بررسی شباهت ها و تفاوت های مدیریت پروژه به روش چابک و سنتی
 • فلسفه DevOps و ارتباط آن با چابک
 • سفر چابکی در شرکتهای داخلی و خارجی

آخرین ترندهای چابک

 • رویکردهای محبوب چابک کدامند؟
 • دلایل انتخاب چابک
 • منافع چابکی
 • تکنیک های کلیدی چابک
 • ابزارها و نرم افزارهای چابک
 • نتایج فاجعه بار عدم بکارگیری درست چابک
 • آینده چابک

گواهینامه های چابک و  برنامه موسسه PMI برای مدیریت چابک

 • مرور گواهینامه های قبلی و جدید چابک (ACP, PSM, DASM,…)
 • تغییرات آزمون PMP و تاثیر چابک در این آزمون
 • مراحل اخذ مدارک بین المللی
 • کدام آزمون بین المللی (PMP یا ACP)؟
 • ردپای پررنگ چابک در  PMBOK 7 (ویرایش هفتم-آخرین ویرایش استاندارد مدیریت پروژه )
 • الزامات اخذ مدارک بین المللی از داخل ایران

مفاهیم کلیدی و  پایه ای چابک  و تعیین نقشه راه چابک

 • Being Agile در مقابل Doing Agile
 • شناخت مانیفست های ۴ گانه چابک (Agile Manifestos)
 • شناخت اصول ۱۲ گانه چابک
 • ارتباط ۵ مانیفست و ۱۲ اصل کلیدی چابک
 • ارتباط مدیریت محصول-اجایل و اسکرام
 • نقش های کلیدی چابک
 • نقش مدیر محصول چابک (Agile Product Manager)
 • نقش مالک محصول (Agile Product Owner)
 • مدیر محصول در مقایسه با مالک محصول
 • مالک محصول در مقایسه با تیم توسعه
 • چشم انداز، استراتژی و تاکتیک در اجایل
 • اشتراتژی محصول
 • برنامه ریزی انتشارات (Release Planning) و ارتباط آن با MVP
 • نقشه راه چابک (Agile Roadmap)
 • چشم اندازه محصول چابک(Agile Product Vision)
 • نقشه راه محصول (Product Roadmap)  (انواع و نحوه بازنگری)
 • بررسی سطوح مختلف برنامه ریزی چابک
 • ارتباط انواع رویکرد های چابک (Scrum, XP, APM, DSDM, Scrumban, Lean, Kanban , …,)

بررسی عمیق روش چابک اسکرام (پر کاربردترین و مهم ترین روش چابک)

 • تعریف اسکرام
 • شرایط انتخاب اسکرام
 • فرایند ساده اسکرام
 • فرایند جامع اسکرام
 • زیرساخت اصلی اسکرام (خدا زکریای رازی را بیامرزد؟!)
 • پایه های ۳ گانه در اسکرام
 • ارزش های ۵ گانه در اسکرام
 • نقش ها و ذینفعان کلیدی در اسکرام
 • مشخصات و وظایف مالک محصول
 • مشخصات و وظایف اسکرام مستر (مربی اسکرام)
 • مشخصات و وظایف تیم توسعه اسکرام
 • جلسات اسکرام (Dailey-Planning-Demo-Retro)
 • مشخصات جلسات برنامه ریزی در اسکرام (Planning Meeting)
 • مشخصات جلسات روزانه اسکرام(Daily Scrum)
 • مشخصات جلسات مرور اسکرام(Review Meeting)
 • مشخصات جلسات بازنگری و مرور اسکرام(Retrospective Meeting)
 • بک لاگ محصول (Product Backlog)
 • داستان کاربر (User Story)
 • تفاوت DoD و DoR

آخرین تغییرات اسکرام ۲۰۲۰

 • اسکرام چه بود و چه شد؟
 • اصلاح نقش ها و پاسخگوئی در اسکرام ۲۰۲۰
 • تیم جدید اسکرام
 • اجرای اسکرام ۲۰۲۰ در سایر پروژه های غیر نرم افزاری
 • مفهوم تیم خود مدیریتی در اسکرام ۲۰۲۰
 • جلسات روزانه در اسکرام ۲۰۲۰
 • تعهدات جدید در اسکرام ۲۰۲۰
 • فشرده سازی ها در اسکرام ۲۰۲۰
 • تغییرات جلسات برنامه ریزی در اسکرام ۲۰۲۰

بررسی ۱۳ روش چابک دیگر

 • بررسی رویکرد DA: Disciplined Agile
 • بررسی ابزار و روش کانبان
 • بررسی رویکرد اسکرام در اسکرام
 • بررسی رویکرد اسکرام در اسکرام در اسکرام
 • بررسی رویکرد DevOps
 • بررسی روش XP: Extreme Programming
 • بررسی روش FDD: Feature Driven Development
 • بررسی خانواده چابک کریستال
 • بررسی رویکرد Scrumban
 • بررسی روش DSDM: Dynamic System Development Method
 • بررسی رویکرد کلی ناب Lean
 • بررسی رویکرد ناب در توسعه نرم افزار(Lean Software Development)
 • بررسی چارچوب Scaled Agile Framework (SAFe)

تحویل خروجی ارزش محور در چابک

 • ارزیابی ارزش در چابک
 • برنامه ریزی ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک
 • تائید ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک

مشارکت ذینفعان در چابک

 • دسته بندی انواع ذینعان چابک
 • مربی چابک
 • PMO چابک
 • هم راستا کردن درک ذینفعان در چابک
 • تهیه پرسونای چابک
 • تهیه وایرفریم چابک
 • تهیه ماک آپ چابک
 • مدل سازی در چابک
 • Design the Box در چابک
 • ارتباط اپیک (Epic) تم ها (Themes)و داستان کاربر(User Story) در چابک
 • ارتباطات ذینفعان چابک
 • رادیاتور اطلاعات چابک
 • یخچال اطلاعات چابک
 • Agile Velocity
 • بکارگیری مهارت های نرم در چابک
 • مذاکره چابک
 • گوش کردن فعال در چابک (۳ سطح)
 • تسهیلگری چابک
 • حل تعارضات در چابک
 • مدیریت تیم های هم مکان -دورکار و توزیع شده در چابک
 • تصمیم گیری به روش چابک(FO5)
 • رهبری چابک
 • رهبری در مقابل مدیریت چابک
 • رهبری پیش خدمتانه چابک

شتاب دهی به عملکرد تیم چابک

 • درک عملکرد کار تیمی چابک
 • مقایسه تیم و گروه
 • اصول تیم سازی چابک
 • ساختارهای سازمانی چابک
 • مشخصات تیم خودسازمانده چابک
 • مشخصات تیم چندعملکردی چابک
 • دورکاری چابک
 • تیم های با تخصص عمومی
 • Shu-Ha-Ri در چابک
 • نردبان تاکمن و مراحل ۵ گانه تشکیل تیم چابک
 • مراحل تشکیل و توسعه تیم چابک
 • تمارین و کار تیمی چابک
 • انواع جلسات چابک
 • مکان تیم چابک (غار-محل عمومی)
 • بازی های چابک
 • KPIهای تیم چابک
 • تفکرات اشتباه افراد در تعامل با تیم چابک

برنامه ریزی تطبیقی چابک

 • مفاهیم ۹ گانه برنامه ریزی تطبیقی چابک
 • تایم باکسینگ چابک
 • برنامه ریزی و تخمین Upfront چابک
 • آنالیز هزینه منفعت در چابک
 • روش های شکستن کار در چابک
 • روش های اولویت بندی در چابک
 • نمودارهای مختلف چابک

تشخیص و حل مسائل و مشکلات به روش چابک

 • شناخت مشکلات در چابک
 • هزینه تغییر در چابک
 • روشهای کاهش هزینه تغییر در چابک
 • ارزش گذاری در چابک
 • یکپارچگی پیوسته چابک
 • روش FVV در چابک
 • جمع آوری داده های مساله در چابک
 • بررسی و تحلیل داده های مساله در چابک
 • تصمیم گیری در چابک

بهبود مستمر (افراد، فرایندها و محصول) در چابک

 • نقاط درد در چابک
 • بهبود مستمر چابک
 • ۵ مرحله بازنگری و مرور چابک
  1. Set the Stage
  2. Gather Data
  3. Generate Insight
  4. Decide What to Do
  5. Closing
 • مدیریت دانش چابک
 • ارزیابی فردی چابک

برگزاری کارگاه دوره

 • پیاده سازی صفر تا ۱۰۰ مدیریت چابک در یک پروژه واقعی

مخاطبین دوره

 • مدیران پروژه
 • مدیر/کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • دستیار مدیر پروژه (Project Assistant)
 • هماهنگ کننده پروژه (Project Coordinator)
 • مدیران عامل و مدیران استارتاپ ها
 • مدیران و کارشناسان واحد PMO و برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیران، سرپرستان و کارشناسان سیستم‌ها و روش‌ها
 • مدیران و مهندسان واحد IT
 • مدیران، کارشناسان، تحلیلگران و توسعه دهندگان نرم افزار
 • معماران نرم‎افزار، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، تحلیل‌گران سیستم
 • معماران نرم‎افزار و توسعه دهندگان اپلیکیشن ها
 • مدیران و مهندسین مخابرات
 • مدیران و کارشناسان واحدهای عملیاتی (تعمیرات و نگهداری و …)
 • مدیران و کارشناسان ارشد دیسیپلین های مختلف

پیش نیازها

 • آشنایی با فناوری اطلاعات
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره مدیریت پروژه چابک Agile”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره :

2,000,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
مدت دوره: 24:00ساعتتاریخ انتشار: 14 خرداد 1401آخرین بروزرسانی: 19 خرداد 1401تعداد بازدید: 787
قوانین و مزایای استفاده

 • اساتید خبره دارای سابقه اجرای پروژه های مختلف
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • ارائه مستندات کامل شامل کتابها و نرم افزارهای مربوطه
قیمت دوره :

2,000,000 تومان

تعداد